Referaten en congressen

Bijblijven op je vakgebied? Kennis uitwisselen met collega’s en vakgenoten? Bezoek de geaccrediteerde congressen en bijeenkomsten die de Parnassia Groep Academie organiseert voor alle ggz-(zorg)professionals.

  • De Verpleegkundige Refereerbijeenkomsten bieden een actueel nascholingsaanbod voor verpleegkundig specialisten in de GGZ. Ook andere verpleegkundige en agogische beroepsprofessionals zijn welkom.
  • Voer voor Psychologen is een serie bijscholingsbijeenkomsten voor psychologen, aan de beroepsgroep verwante professionals en gedragswetenschappers-in-opleiding.
  • Het Wetenschappelijk Middagprogramma wordt georganiseerd voor psychiaters, AIOS, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, klinisch (neuro)psychologen en overige belangstellenden.
  • Het Groot Haags Geriatrie Referaat wordt georganiseerd in Den Haag voor medewerkers die werkzaam zijn of interesse hebben in de geriatrie.
  • Verder zijn er regelmatig congressen, symposia en studiemiddagen, georganiseerd door de specialismegroepen en/of de zorgbedrijven in samenwerking met de Parnassia Groep Academie.

Wil je zelf een symposium of congres organiseren? Het Congresbureau van de Parnassia Groep Academie kan je ondersteunen.